Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW

 

Opole, dnia 25.05.2012 roku
OŚ.6341.46.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Krystyny i Jerzego Wojnickich zam. 46-045 Turawa, Bierdzany ul. Szkolna 25/6 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 
  1. Wykonanie przepustu (z rur PP), zlokalizowanego w ciągu trasy lewostronnego rowu przydrożnego, w km 15+984 drogi wojewódzkiej nr 435 relacji Opole – Prądy, na działce nr 858/175 a.m. 3 obręb Mechnice gm. Dąbrowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu):
-       długość L = 9,0 m,
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 1,0%,
-       rzędna dna wlotu 157,47 m npm,
-       rzędna dna wylotu 157,37 m npm
w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 435 na działkę nr 838/369 a.m. 3 obręb Mechnice gm. Dąbrowa stanowiącą własność wnioskodawców.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
N: 50o 39’ 38,84”        E: 17o 50’ 43,02”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 101) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Wersja XML