Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW

 

Opole, dnia 05.04.2012 roku
OŚ.6341.30.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek (pismo z dnia 20.03.2012 r.) pana Adolfa Nawrockiego z firmy Miastoprojekt-Delta z siedzibą: 45-355 Opole ul. 1 Maja 30a działającego z upoważnienia Wójta Gminy Murów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść metodą przewiertu sterowanego (lub przecisku):
 
 1. PPC-1 pod dnem rzeki Wiśniówki w km 0+724 w m. Stare Budkowice gm. Murów, rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej f 250 mm PCV   w rurze osłonowej stalowej f 406,4 mm x 8,8 mm długości L = 7 m, na głębokości min 1,07 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 169,38 m npm),
 
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 51’ 28,75”                               E: 18o 03’ 24,88”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 488/41 a.m. 5 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1704 O),
o     działka nr 50 a.m. 5 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
o     działka nr 455/48 a.m. 5 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Gmina Murów,
o     działka nr 545/164 a.m. 4 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1704 O).
 
 1. PPC-2 pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 32+578 w m. Stare Budkowice gm. Murów, rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej f 250 mm PCV   w rurze osłonowej stalowej f 406,4 mm x 8,8 mm długości L = 11 m, na głębokości min 1,11 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 168,69 m npm),
 
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 51’ 41,52”                               E: 18o 03’ 28,81”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 545/164 a.m. 4 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1704 O).
o     działka nr 1017/237 a.m. 4 obręb Stare Budkowice (dawniej działka nr 879/150 a.m. 2)gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
o     działka nr 1013/150 a.m. 2 obręb Stare Budkowice (dawniej działka nr 879/150 a.m. 2)gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
 1. PPC-3 pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 29+282 w m. Stare Budkowice     gm. Murów, rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej f 250 mm PCV    w rurze osłonowej stalowej f 406,4 mm x 8,8 mm długości L = 6 m, na głębokości min 1,45 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 164,64 m npm),
               Lokalizacja przejścia:
N: 50o 52’ 04,68”                               E: 18o 00’ 53,22”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 1470/249 a.m. 8 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1330 O).
o     działka nr 1471/249 a.m. 8 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych      w Opolu,
o     działka nr 1472/249 a.m. 8 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Gmina Murów,
 
 1. PPC-4 pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 27+767 w m. Zagwiździe              gm. Murów, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej f 180 mm x 10,7 mm PE-HD w rurze osłonowej f 250 mm x 7,3 mm PE-HD długości L = 6 m,                na głębokości min 1,05 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 163,35 m npm),
 
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 52’ 04,01”                               E: 17o 59’ 35,00”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 761/3 a.m. 3 obręb Zagwiździe gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1330 O).
o     działka nr 337/2 a.m. 3 obręb Zagwiździe gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
o     działka nr 762/1 a.m. 3 obręb Zagwiździe gm. Murów własność Gmina Murów,
 
 1. PPC-5 pod dnem Młynówki Budkowiczanki w km 4+420 w m. Stare Budkowice gm. Murów, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej f 180 mm x 10,7 mm PE-HD w rurze osłonowej f 250 mm x 7,3 mm PE-HD długości L = 11 m, na głębokości min 1,04 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 166,58 m npm),
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 52’ 05,11”                               E: 18o 01’ 53,76”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 177/52 a.m. 6 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa (w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – droga nr 1330 O),
o     działka nr 182/4 a.m. 6 obręb Stare Budkowice gm. Murów własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
o     działka nr 189/54 a.m. 6 obręb Stare Budkowice gm. Murówwłasność Gmina Murów,
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML