Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW

 

Opole, dnia 09.03.2012 roku
OŚ.6341.19.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Emilii Szpajcher zam. 46-090 Popielów ul. Brzeska 48, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce          nr 1186/28 a.m. 3 obręb Popielów gm. Popielów o poniższych parametrach:
 
 Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:
A1:                  X: 331086,66              Y: 408646,74,
A2:                  X: 331085,53              Y: 408669,71,
A3:                  X: 331058,99              Y: 408642,50,
A4:                  X: 331057,85              Y: 408665,47,
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML