Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS

 

 
Opole, dnia 1 marca 2012 r.
OŚ. 6341. 18. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
      informację o wszczęciu w dniu 27-02-2012 r., postępowania na wniosek Pana Norberta Hentschel Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 46-050 Tarnów Opolski, ul.Cmentarna 5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Raszowej, zlokalizowanego na działce nr 189 km 3 obręb Raszowa - własność Gminy Tarnów Opolski, dla potrzeb wodociągu grupowego „Tarnów Opolski”, w ilości:
 
           Qmaxh = 150,0 m3/h,
           Qśrd = 1 834,0 m3/d,
           Qmaxd = 2 934,0 m3/d
           Qr = 669 410,0 m3/rok.
 
Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni w Raszowej oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego Tarnów Opolski, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BS.6223-2/02 z dnia 22-02-2002 r. obowiązujące do 31-03-2012 r., zgodnie z wnioskiem strony, zostanie wygaszone.  
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML