Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.10.2012.BS

 

Opole, dnia  14 lutego 2012 r.
OŚ. 6341. 10. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 9 lutego 2012 r., postępowania na wniosek P. Leszka Kosiorek Dyrektora TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia stanowisk transformatorowych stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Głównego Punktu Zasilania GPZ TUŁOWICE, na działce nr 131/1 am 1 obręb Tułowice.
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML