Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW

 

Opole, dnia 06.02.2012 roku
OŚ.6341.109.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek (pismo z dnia 14.12.2011 r. – data wpływu 21.12.2011 r.) pana Marcina Jarosza z firmy Pro-Plan Inżynieria Monika Jarosz z siedzibą: 51-640 Wrocław ul. Braci Gierymskich 156 działającego z upoważnienia Wójta Gminy Popielów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść metodą przewiertu sterowanego (lub przecisku):
 
 1. pod dnem rzeki Kamionki w km 1+760 w m. Popielów, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej HDPE PE100 SDR17 PN10 DN 140 mm x 8,3 mm w rurze osłonowej HDPE PE SDR11 DN 250 mm x 22,7 mm długości L = 18 m, na głębokości min 1,07 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 139,76 m npm),
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 49’ 49,7”                                 E: 18o 43’ 49,6”
 
 1. pod dnem rzeki Budkowiczanki w km 2+170 w m. Popielów, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej HDPE PE100 SDR17 PN10 DN 140 mm x 8,3 mm w rurze osłonowej HDPE PE SDR11 DN 250 mm x 22,7 mm długości L = 30 m, na głębokości min 1,01 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 137,59 m npm),
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 50’ 22,4”                                 E: 17o 41’ 24,3”
 
 1. pod dnem rzeki Stobrawy w km 6+730 oraz pod wałami przeciwpowodziowymi w km 22+770 w m. Stare Kolnie, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej HDPE PE100 SDR17 PN10 DN 140 mm x 8,3 mm w rurze osłonowej HDPE PE SDR11 DN 250 mm x 22,7 mm długości L = 65 m, na głębokości min 1,74 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 135,70 m npm),
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 50’ 38,5”                                 E: 17o 40’ 30,4”
 
 1. pod dnem rzeki Śmieszki w km 22+220 w m. Stare Kolnie, rurociągiem ciśnieniowym kanalizacji sanitarnej HDPE PE100 SDR17 PN10 DN 140 mm x 8,3 mm w rurze osłonowej HDPE PE SDR11 DN 250 mm x 22,7 mm długości L = 9,50 m, na głębokości min 1,04 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 137,37 m npm),
Lokalizacja przejścia:
N: 50o 50’ 58,2”                                 E: 17o 40’ 18,6”
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML