Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.5.2012.BS

 

Opole, dnia 6 lutego 2012 r.
OŚ. 6341. 5. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 20 stycznia 2012 r., postępowania na wniosek P.Jacka Osińskiego pełnomocnika KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu Fabryka w Brzeziu k/Opola ul. Norweska 1, 46-081 Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie zakładowych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych PGE Elektrowni Opole SA.
 
 
 
 
 
                                              Z up. Starosty
                                              Marek Parfimczyk
                                                                                                                        Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

    

Wersja XML