Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2011.ZW

 

Opole, dnia 03.01.2012 roku
OŚ.6341.108.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo nr 68/HB/DPiDT/AM/12/2011 z dnia 19.11.2011 r. – data wpływu 22.12.2011 r.) pana Arkadiusza Michneja Kierownika Projektu z firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. siedzibą: 59-220 Legnica, ul. Działkowa 38, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panów: Jarosława Józik Prezesa Zarządu i Ryszarda Zajączkowskiego Prokurenta firmy HAWE TELEKOM Sp. z o.o. z siedzibą: 59-220 Legnica ul. Działkowa 38, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (w ramach budowy linii światłowodowej relacji: Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice): przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Strugi w km 2+868 podziemną linią kablową (światłowodem), w rurze osłonowej RHDPE 110 mm x 6,3 mm, długości Lc = 36,00 m     (w tym Losłon = 10,9 m pod korytem cieku), na głębokości min. 1,20 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 156,10 m npm) w m. Przywory gm. Tarnów Opolski.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
w osi cieku:      N: 50o 35’ 15,3980”    E: 17o 59’ 58,2638”
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML