Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS

 

Opole, dnia 2 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 96. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-11-2011 r., postępowania na wniosek OKTAN Sp. z o.o., 46-020 Krzanowice, ul. Armii Ludowej 51, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Spółka. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej na stacji paliw OKTAN w Krzanowicach, gm. Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML