Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW

 

Opole, dnia 23.12.2011 roku
OŚ.6341.99.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Artura Niewiadomskiego Usługi Projektowe z siedzibą: 46-070 Komprachcice, Chmielowice ul. Nyska 1/3, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Sławomira Rasztabiega Dyrektora ds. Operacyjnego Rozwoju Sieci – Południe Telekomunikacji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Prószkówki w km 26+935 podziemną linią kablową (światłowodem), w 2 rurach HDPE 40 mm x 3,7 mm, w rurze ochronnej polietylenowej HDPE 110 mm x 6,3 mm, długości L = 20,00 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 169,64 m npm).
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 34’ 13,63”        E: 17o 52’ 14,37”
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML