Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW

Opole, dnia 22.12.2011 roku

OŚ.6341.66.2011.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
 
            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
informuję o:
 
-          wygaszeniu z urzędu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Opolskiego nr OŚ.III-6210/190/95 z dnia 11.12.1995 r. udzielającego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach z siedzibą: 49-100 Niemodlin, Wydrowice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej dla potrzeb stawów rybnych w m. Wydrowice, której termin obowiązywania upłynął 31 grudnia 2010 r
-          udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach z siedzibą: 49-100 Niemodlin, Wydrowice, w drodze decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.66.2011.ZW z dnia 22.12.2011 r, na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej polegające na ich piętrzeniu, poborze i zrzucie na potrzeby stawów rybnych w m. Wydrowice.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
 
- pokoju nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania,
- pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Tułowice w godzinach urzędowania,      
- pokoju nr 101 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 w godzinach urzędowania,
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
Wersja XML