Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW

 

Opole, dnia 15.12.2011 roku
OŚ.6341.100.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Franciszka Czyżowskiego z Pracowni Projektowej „PARK” s.c. z siedzibą: 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 6 – pismo z dnia 02.12.2011 r, pełnomocnika Gminy Niemodlin, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Mirosława Stankiewicza Burmistrza Niemodlina, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, pływającego pomostu rekreacyjnego na stawie przepływowym na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie na działce nr 594/2 a.m. 10 obręb Niemodlin, stanowiącej własność Gminy Niemodlin, składającego się z:
 
  1. Trapu dojściowego, zawiasowego o wymiarach 1,30 m x 5,0 m, okonstrukcji drewnianej z sortowanej sosny impregnowanej ciśnieniowo (odeskowanie pomostu     z deski sosnowej struganej czterostronnie i rowkowanej o wymiarach 28/120) zakotwionego do dna za pomocą pala kotwicznego 150 cm i łańcucha kotwicznego     z liny polipropylenowej f 26 mm,
 
  1. Pomostu pływającego składającego się z 2 części: pierwszej o wymiarach 3,00 m x 9,00 m i drugiej, końcowej o wymiarach 5,00 m x 3,00 m o łącznej powierzchni 42 m2, okonstrukcji drewnianej z sortowanej sosny impregnowanej ciśnieniowo (odeskowanie pomostu z deski sosnowej struganej czterostronnie i rowkowanej o wymiarach 28/120) zakotwionego do dna zbiornika za pomocą 4 szt. „martwych kotwic” wykonanych z betonu B 45 o wadze 700 kg, połączonych z pomostem łańcuchem kotwicznym z liny polipropylenowej do pręta cynkowanego ogniowo 25 mm, całość pomostu pływająca na 10 odpornych na lód pływakach betonowych M120 wykonanych z hydrotechnicznego siatkobetonu B 45, wypełnionego styropianem o wymiarach 1200 mm x 2380 mm x 700 mm, ciężarze 600 kg i wyporności 720 kg.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji pomostu
N: 50o 38’ 27”            E: 17o 37’ 21”
X: 309 111,31            Y: 402 628,05
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML