Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS

 

Opole, dnia  14 grudnia 2011 r.
OŚ. 6341. 103. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek Warty Glass Jedlice SA, Jedlice, 46-040 Ozimek (pismo nr L.dz.2011/711/TO z dnia 08-12-2011 r.) w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, udzielonego Warcie Glass Jedlice S.A., Jedlice 46-040 Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-32/09 z dnia 7 września 2009 r. w zakresie zmiany częstotliwości wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.  
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML