Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o - OŚ. 6341. 87. 2011. BS

 

Opole, dnia 09 grudnia 2011 r.
OŚ. 6341. 87. 2011.BS
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
      o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127,  w drodze  decyzji nr OŚ.6341.87.2011.BS z dnia 09 grudnia 2011 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 414 – ul. Opolskiej, na odcinku Górki – Chrząszczyce  w km 12+980 ÷ 14+300, gm. Prószków.
 
      Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
      Decyzja jest do wglądu w:
- pokoju nr 25 w Wydziale Gospodarki i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Prószkowie
- w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu  przy ul.1 Maja 29   (wejście od ul. Reymonta 51- I piętro)
w godzinach urzędowania.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
BSz-5
 
 
Wersja XML