Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW

 

Opole, dnia 08.12.2011 roku
OŚ.6341.94.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Danuty Kowalskiej zam. 46-243 Bogacica ul. Szkolna 8/2 – pismo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego do chowu ryb słodkowodnych, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 484 a.m. 6 obręb Dąbrówka Łubniańska gm. Łubniany, stanowiącej własność Danuty i Jana Kowalskich o następujących parametrach:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                       Geolog Powiatowy
Wersja XML