Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW

 

Opole, dnia 08.11.2011 roku
OŚ.6341.91.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek panów Bogdana Chwalińskiego i Kazimierza Ligasa z „BET - CH&L” s.c. Bogdan Chwaliński, Kazimierz Ligas z siedzibą: 45-449 Opole ul. Wschodnia 25, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą bezwykopową (przewiertu sterowanego lub przecisku), linią kablową średniego napięcia 15 kV, 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2, w rurze ochronnej PVC o średnicy f 160 mm typu DVK 160, długości L = 5,5 m, na głębokości min. 1,10 m pod dnem rzeki Brzeziczanki w km 3+140 (tj. rzędna: dna cieku 148,75 m npm, góry rury osłonowej 147,65 m npm) w m. Brzezie gm. Dobrzeń Wielki,    w związkuz planowaną budową linii kablowej 15kV oraz stacji transformatorowej słupowej typu STSK 20/400 wraz z przyłączami kablowymi niskiego napięcia do projektowanej betoniarni wraz z budynkami usługowymi na działkach nr 760/167 i 652/165 a.m. 1 obręb Brzezie gm. Dobrzeń Wielki.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
N: 50o 45’ 31,12”        E: 17o 52’ 59,44”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML