Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW

 

Opole, dnia 21.10.2011 roku
OŚ.6341.31.2011.ZW
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
 
            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
informuję
 
o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla państwa Barbary i Daniela Pieniachów zam. 49-100 Niemodlin, Rzędziwojowice 22, w drodze decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.31.2011.ZW z dnia 21.10.2011 r, na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej oraz cieków z nią związanych dla potrzeb prowadzenia nawodnień deszczownianych, upraw warzywnych (głównie ziemniaków) na polach położonych na terenie wsi Szydłowiec Śląski, i Rzędziwojowice gm. Niemodlin, za pomocą ruchomej deszczowni szpulowej typ R2/1
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 35 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w godzinach urzędowania (pon. 8.00 – 16.00, wt. – piąt. 7.00 – 15.00).
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 w godzinach urzędowania (pon. – piąt. 8.00 do 15.00).
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML