Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS

 

Opole, dnia  23 września 2011 r.
OŚ. 6341. 78. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 05-09-2011 r., postępowania na wniosek OKTAN Sp. z o.o., 46-020 Krzanowice, ul.Armii Ludowej 51, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego R-C w km 0+230 oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych terenu stacji paliw OKTAN w Krzanowicach zlokalizowanej na działce nr 650 am 2 obręb Krzanowice.
Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 647 am 2 obręb Krzanowice własność – Skarb Państwa, dysponent: Starosta Opolski. 
 
 
 
 
 
 
         
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML