Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS

 

Opole, dnia  12 września 2011 r.
OŚ. 6341. 77. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 05-09-2011 r., postępowania na wniosek p.Leszka Wdowiaka, działającego na podstawie pełnomocnictwa Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA, 45-348 Opole, ul. Rodziewiczówny 1, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb odwodnienia dworca autobusowego (miejsc postojowych) w NIEMODLINIE, w zakresie działki nr 886/6 km 11 obręb Niemodlin (własność wnioskodawcy):
1. na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków, zlokalizowanego na działce nr 887 km 11 obręb Niemodlin ( własność Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego) w km 14+039 Młynówki rzeki Ścinawy Niemodlińskiej,
2. na szczególne korzystanie z wód - na odprowadzanie oczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych z terenu miejsc parkingowych części dworca autobusowego – działki nr 886/6 do Młynówki rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 14+039, w ilości obliczeniowej: Q= 9,48 l/s, ze zlewni o szczelnej powierzchni F=0,12 ha.  
 
 
 
 
 
 
 
             
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML