Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS

 

Opole, dnia  8 września 2011 r.
OŚ. 6341. 75. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-08-2011 r., postępowania na wniosekStowarzyszenia MONAR NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Zbicku, gm. Chrząstowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi poprzez pola irygowane, zlokalizowane na działce nr 94/73 km 5 obręb Lędziny -własność wnioskodawcy, w ilości: Qmaxh = 1,5 m3/h, Qśrd = 10,0 m3/d, Qmax d = 15,0 m3/d, Q r = 3650 m3/r, o stanie i składzie: BZT5 – 25 mg O2/l, ChZT Cr – 125 mgO2/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l.
 
Dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, udzielone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ-III-6210/254/91 z dnia 18-12-1991 r. , obowiązujące do 31-12-2010 r., zostanie wygaszone.
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML