Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW

 

Opole, dnia 26.08.2011 roku
OŚ.6341.68.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Śpiewaka zam. 46-024 Łubniany, Brynica ul. Łubniańska 13 – pismo z dnia 08.08.2011 r, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 
 
  1. Wykonanie przepustu betonowego (lub z rur PP, PE), zlokalizowanego w ciągu trasy lewostronnego rowu przydrożnego w km 5+375 drogi wojewódzkiej nr 461 relacji Kup – Jełowa, na działce nr 1761/440 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność Województwa Opolskiego (w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu), o następujących parametrach:
-       długość L = 10,5 m,
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 0,57%,
-       rzędna dna wlotu 161,51 m npm,
-       rzędna dna wylotu 161,45 m npm
w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 461 na działkę nr 1757/440 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany stanowiącą własność wnioskodawcy.
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Wersja XML