Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW

 

Opole, dnia 25.08.2011 roku
OŚ.6341.70.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Sebastiana Wilsowskiego z Biura Obsługi Technicznej „SEWI” z siedzibą: 45-268 Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zbigniewa Kowalczyka Zastępcę Burmistrza Gminy Ozimek – wniosek z dnia 17.08.2011 r. (uzupełniony pismem z dnia 22.08.2011 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 
 
 1. Przebudowę rowu melioracyjnego RA, polegającą na korekcie trasy, profilowaniu skarp i dna w celu uzyskania poniższych parametrów:
·           szerokość w koronie 3,5 m ÷ 5,2 m,
·           szerokość dna 0,40 m,
·           głębokość 1,0 m ÷ 1,5 m,
·           nachylenie skarp 1 : 1,5
·           średni spadek 0,1%
na odcinku od km 1+630 do km 1+725 (odcinek w ciągu drogi gminnej ul. Pustki od km 0+579,00 do km 0+662,90),
współrzędne geograficzne początku odcinka:
N: 50o 40’ 12,41”        E: 18o 15’ 30,58”
współrzędne geograficzne końca odcinka:
N: 50o 40’ 12,22”        E: 18o 15’ 33,65”
 
 1. Przebudowę rowu drogowego prawostronnego R1, polegającą na korekcie trasy, profilowaniu skarp i dna w celu uzyskania poniższych parametrów:
·           szerokość w koronie 2,5 m ÷ 5,0 m,
·           szerokość dna 0,40 m,
·           głębokość 0,5 m ÷ 1,5 m,
·           nachylenie skarp 1 : 1,5
·           średni spadek 0,65%
w ciągu drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki na odcinku od km 0+588,40 do km 0+657,63 z włączeniem do rowu melioracyjnego RA w km 1+718,
współrzędne geograficzne początku odcinka:
N: 50o 40’ 12,70”        E: 18o 15’ 30,80”
współrzędne geograficzne końca odcinka:
N: 50o 40’ 12,17”        E: 18o 15’ 33,52”
  
 1.  Przebudowę rowu drogowego lewostronnego R2, polegającą na korekcie trasy, profilowaniu skarp i dna w celu uzyskania poniższych parametrów:
·           szerokość w koronie 2,5 m ÷ 5,0 m,
·           szerokość dna 0,40 m,
·           głębokość 0,5 m ÷ 1,5 m,
·           nachylenie skarp 1 : 1,5
·           średni spadek 1,0%
w ciągu drogi gminnej ul. Pustki na odcinku od km 0+657,63 do km 0+803,64 z włączeniem do rowu melioracyjnego RA w km 1+706,
współrzędne geograficzne początku odcinka:
N: 50o 40’ 11,83”        E: 18o 15’ 33,37”
współrzędne geograficzne końca odcinka:
N: 50o 40’ 09,02”        E: 18o 15’ 39,30”
 
 1. Wykonanie przepustu betonowego nr 1 o poniższych parametrach:
·           średnica f 500 mm,
·           długość L = 8,5 m,
·           rzędna dna wlotu 182,62 m npm,
·           rzędna dna wylotu 182,61 m npm,
pod zjazdem na rowie melioracyjnym RA w km 1+656,20 (km 0+605,20 drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki)
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,36”        E: 18o 15’ 30,77”
 
 1. Wykonanie przepustu betonowego nr 2 o poniższych parametrach:
·           średnica f 400 mm,
·           długość L = 8,5 m,
·           rzędna dna wlotu 182,93 m npm,
·           rzędna dna wylotu 182,88 m npm,
pod zjazdem na rowie prawostronnym R1 w km 0+628,70 drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki,
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,41”        E: 18o 15’ 32,19”
 
 1. Wykonanie przepustu betonowego nr 3 o poniższych parametrach:
·           średnica f 600 mm,
·           długość L = 11,0 m,
·           rzędna dna wlotu 182,72 m npm,
·           rzędna dna wylotu 182,67 m npm,
pod jezdnią drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki na rowie melioracyjnym RA w km 1+712 (km 0+657,63 drogi gminnej),
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,07”        E: 18o 15’ 33,49”
  
 1. Wykonanie przepustu betonowego nr 4 o poniższych parametrach:
·           średnica f 400 mm,
·           długość L = 8,5 m,
·           rzędna dna wlotu 182,86 m npm,
·           rzędna dna wylotu 182,77 m npm,
pod zjazdem na rowie lewostronnym R2 w km 0+672,40 drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki,
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 11,68”        E: 18o 15’ 34,05”
 
 1. Likwidację istniejącego przepustu betonowego nr 1-L f 400 mm o długości 4,5 m pod zjazdem na rowie melioracyjnym RA w km 1+655,70 (km 0+604,70 drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki),
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,37”        E: 18o 15’ 30,81”
 
 1. Likwidację istniejącego przepustu betonowego nr 2-L f 400 o długości 5,5 m pod zjazdem na rowie prawostronnym R1, w km 0+628,40 drogi gminnej nr 103228 O,    ul. Pustki,
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,44”        E: 18o 15’ 32,14”
 
 1. Likwidację istniejącego przepustu betonowego 3-L f 500 mm o długości 12,0 m pod jezdnią drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki na rowie melioracyjnym RA w km 1+700 (w km 0+653,23 drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki),
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 12,15”        E: 18o 15’ 33,22”
 
 1. Likwidację istniejącego przepustu betonowego nr 4-L f 400 o długości 5,5 m pod zjazdem na rowie lewostronnym R2 w km 0+665,20 drogi gminnej nr 103228 O,      ul. Pustki,
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 11,86”        E: 18o 15’ 33,74”
 
 1. Likwidację istniejącego przepustu betonowego nr 5-L f 400 mm o długości 7,9 m pod jezdnią drogi gminnej ul. Pustki w km 0+758,62 drogi gminnej nr 103228 O,      ul. Pustki
współrzędne geograficzne:
N: 50o 40’ 10,17”        E: 18o 15’ 37,49”
 
w związku z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki w Krasiejowie gm. Ozimek.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML