Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS

 

Opole, dnia  9 sierpnia 2011 r.
OŚ. 6341. 50. 2011. BS
 
 
 OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
            o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dobrzeń Wielki w drodze decyzji nr OŚ. 6341. 50. 2011. BS z dnia 8 sierpnia 2011 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia: budowa drogi gminnej relacji PGE Elektrownia Opole w Brzeziu – Czarnowąsy ul. Wolności, na odcinku w km 0+000 ÷ 1+571,03, gm. Dobrzeń Wielki
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 7  w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
 
Z up. Starosty
Leonarda Płoszaj
Wicestarosta
Wersja XML