Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW

 

Opole, dnia 01.08.2011 roku

OŚ.6341.61.2011.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Anny Salskiej z Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu działającej na podstawie pełnomocnictwa (pismo nr OR.0113/41/10 z dnia 20.07.2010 r.) udzielonego jej przez Wójta Gminy Dąbrowa pana Marka Leję, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod rzeką Ryjec w km 1+370 (przepust w ciągu drogi gminnej ul. Polnej łączącej ul. Warszawską w Żelaznej z ul. Ceglaną w Sławicach) rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej f 160 mm PEHD, w rurze ochronnej stalowej Dz-273 x 6,3 mm długości L = 18 m, na głębokości min. 0,45 m pod dnem przepustu (tj. rzędna góry rury osłonowej 148,32 m npm).

 

 

 

                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                              Geolog Powiatowy

 

 

 

Wersja XML