Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS

 

Opole, dnia 29 lipca 2011 r.
OŚ. 6341. 53. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 14-06-2011 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Murów (pismo nr MP.0710-26/08/11) w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Murowie do rzeki Budkowiczanki w km 23+600, udzielonego decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-40/10 z dnia 30-08-2010 r.- wnioskodawca zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML