Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2011.ZW

 

Opole, dnia 11.07.2011 roku
OŚ.6341.40.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Grzegorza i Violetty Wystrach zam. 46-050 Tarnów Opolski, Walidrogi ul. Konwalii 13 – pismo z dnia 28.04.2011 r. (data wpływu 13.05.2011 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 
 
  1. Wykonanie rurociągu betonowego f 600 mm, zlokalizowanego w ciągu trasy rowu J-186 od km 2+009 do km 2+034, na działce nr 454/144 k.m. 1 obręb Walidrogi gm. Tarnów Opolski, stanowiącej własność państwa Grzegorza i Violetty Wystrach, o następujących parametrach:
-       długość L = 25 m,
-       spadek podłużny i = 5,00‰,
-       rzędna dna wlotu 176,48 m npm,
-       rzędna dna wylotu 176,35 m npm
ze studnią rewizyjną f 1000 mm na wlocie (w km 2+034) z włazem stalowo-betonowym i przelotem f 600 mm.
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
(pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku,
jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Wersja XML