Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW

 

Opole, dnia 29.04.2011 roku
OŚ.6341.27.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 08.04.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Tadeusza Mędrek zam. 49-100 Niemodlin, Michałówek 29 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu – zbiornika wodnego do pojenia kóz, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 51/5 a.m. 5 obręb Michałówek gm. Niemodlin, stanowiącej własność wnioskodawcy o następujących parametrach:
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML