Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS

 

Opole, dnia 7 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341. 19. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 11-03-2011 r., postępowania na wniosek Agaty Flis działającej z upoważnienia Jarosława Lewczaka, 46-040 Grodziec, ul. Kwiatowa 8, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – systemu Wavin retencyjno – rozsączającego wód opadowych i roztopowych typu Azura  oraz na wprowadzanie do ziemi, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu działki oraz połaci dachowej warsztatu samochodowego mechaniki pojazdowej w Grodźcu, przy ul.Kwiatowej 8 - działka nr 600 am 1 obręb Grodziec, gm. Ozimek – właściciel: Łucja Lewczak, Jan Lewczak. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML