Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS

 

Opole, dnia 22 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 17. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 02-03-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki   Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54,   w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-         na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 i 2, z komunalnego ujęcia wody MNICHUS, gm. Ozimek, w ilości: Qmaxh = 40,00 m3/h, Qśrd = 230,00 m3/d,
-        na odprowadzanie ścieków przemysłowych – popłuczyn ze SUW, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego nr R-3 w km 0+522, w ilości Qśrd = Q maxd = 8,40 m3/d.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie: działka nr 388 am 3 obręb Mnichus – własność: PGKiM Sp. z o.o. Antoniów
- wylot ścieków: działka nr 347/1 am 3 obręb Mnichus – własność: Skarb Państwa
 
Zasięg oddziaływania odprowadzanych ścieków – działka nr 232/1 am 1 obręb Grodziec – własność: Skarb Państwa, trwały zarząd: Nadleśnictwo Opole.
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML