Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS

 

Opole, dnia 17 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 6. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 24-01-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora EnergiiPro S.A. Oddziału w Opolu nr OB3/GS-2812(1)/10 z dnia 20-01-2011 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie do ziemi, wód opadowych ze stanowisk transformatorowych stacji elektroenergetycznej 110/15kV Głównego Punktu Zasilania „GPZ Borki” zlokalizowanego w Brzeziu na działce nr 698/107 am 2 obręb Brzezie, własność EnergiaPro S.A. we Wrocławiu, gm. Dobrzeń Wielki.
 
 
 
 
 
   
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML