Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS

 

Opole, dnia 16 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 3. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 17-01-2011 r., postępowania na wniosek  Alfreda Konarskiego, działającego z upoważnienia Krzysztofa Świtały, Chróścice, ul. Powstańców Śl. 45, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oraz na odprowadzanie projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego R-C-3 w km 0+220 ziemi, wód z odwodnienia stacji paliw w Chróścicach przy ul. Korfantego na dz. nr 31, 1423/5, 1425/27, gm. Dobrzeń Wielki.
Lokalizacja wylotu ścieków - działka nr 1123/25 am 2 obręb Chróścice - własność: osób prywatnych. Zasięg oddziaływania – działka nr 1122/25 am 2 obręb Chróścice – własność: osób prywatnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML