Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS

 

Opole, dnia 11 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 16. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 09-03-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Przedsiębiorstwa GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54,   w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-       na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 i 2, z komunalnego ujęcia wody BIESTRZYNNIK, gm. Ozimek, w ilości: Qmaxh = 45,10 m3/h, Qśrd = 451,00 m3/d,
-        na odprowadzanie ścieków przemysłowych – popłuczyn ze SUW, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego nr R-7 w km 0+225, w ilości Qśrd = Q maxd = 7,0 m3/d.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie: działka nr 366/36 am 5 obręb Biestrzynnik – własność PGKiM Sp. z o.o. Antoniów
- wylot ścieków: działka nr 38 am 5 obręb Biestrzynnik – własność osób prywatnych.
 
 
 
  
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML