Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.13.2011.BS

 

Opole, dnia 11 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 13. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 09-03-2011 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Komprachcice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1763 O – ul. Nyskiej w km 1+235 oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
- z drogi gminnej – ul. Cmentarnej
- z części drogi powiatowej nr 1763 – ul. Nyskiej z odcinka drogi od km 1+1245,50 do km 1+747,44
w Chmielowcach,gm. Komprachcice, projektowanym wylotem do rowu przydrożnego w ciągu  ul. Nyskiej (drogi powiatowej) w km 1+235.
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML