Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10

 

Opole, dnia 04 marca 2011 roku
OŚ.ZW 6223-83/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w drodze  decyzji nr OŚ.ZW 6223-83/10 z dnia 04 marca 2011 roku, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Prudnik na odcinku Przysiecz – Dzików (od km drogi 20+200 do km 25+011) w miejscowościach Przysiecz i Ligota Prószkowska gm. Prószków.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
-   pokoju nr 28 w Wydziale Gospodarki i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.

                                                                                                                            Z up. Starosty           

                                                                                                                            Marek Parfimczyk

                                                                                                                            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML