Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW

 

Opole, dnia 22.02.2011 roku
OŚ.6341.12.2011.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 31.01.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pani Katarzyny Gawędy pełnomocnika EnergiiPro S.A z/s we Wrocławiu oddziału w Opolu z/s: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 1 działającej z upoważnienia udzielonego jej przez panią Halinę Zakrzewską pełnomocnika substytucyjnego EnergiiPro S.A. z/s: 53-314 Wrocław Plac Powstańców Śląskich 20, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Rozbiórkę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 14 – 15) przechodzącej przez Kanał Borkowski w km 3+100 w Czarnowąsach gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
283 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-6 240 mm2 o średnicy 21,7 mm
3.
Przewody odgromowe
Dwa przewody gołe wielodrutowe z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 50 mm2 o średnicy 11,25 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 14
- słup nr 15
 
 
Słup kratowy serii OL24 P+2,5
Słup kratowy serii OL24 P+5
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 14 (brzeg lewy)
- słup nr 15 (brzeg prawy)
 
~ 165 m
~ 110 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 14
- słup nr 15
 
152,24 m npm
152,11 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 14
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 15
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
182,24 m npm
177,74 m npm
173,24 m npm
 
184,61 m npm
180,11 m npm
175,61 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
165,38 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
14,1 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
13,4 m

2.      Wykonanie w jej miejsce napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 14 – 15) przechodzącej przez Kanał Borkowski w km 3+100 w Czarnowąsach gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
283 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe      z drutów stalowych i aluminiowych, segmentowych typu AFLs-10 300 mm2 o średnicy 21,7 mm
3.
Przewody odgromowe
Jeden przewód goły wielodrutowy       z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 70 mm2 o średnicy 12,75 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 14
 
- słup nr 15
 
 
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src P+2,5
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src P+2,5
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 14 (brzeg lewy)
- słup nr 15 (brzeg prawy)
 
~ 155 m
~ 120 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 14
- słup nr 15
 
152,30 m npm
152,00 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 14
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 15
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
177,10 m npm
173,40 m npm
169,90 m npm
 
176,80 m npm
173,10 m npm
169,60 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
161,11 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
9,4 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
9,2 m

 
3.      Rozbiórkę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 22 – 23) przechodzącej przez rzekę Brynicę w km 14+790 w Kup gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
262,3 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-6 120 mm2 o średnicy 15,65 mm
3.
Przewody odgromowe
Pojedynczy przewód goły wielodrutowy z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 70 mm2 o średnicy 12,75 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 22
- słup nr 23
 
 
Słup kratowy serii B2 N+5
Słup kratowy serii S12 ON150
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 22 (brzeg lewy)
- słup nr 23 (brzeg prawy)
 
~ 205 m
~ 50 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 22
- słup nr 23
 
153,99 m npm
152,23 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 22
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 23
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
179,39 m npm
174,89 m npm
170,99 m npm
 
172,83 m npm
167,03 m npm
164,63 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
159,99 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
9 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
7,1 m

 
4.      Wykonanie w jej miejsce napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 22 – 23) przechodzącej przez rzekę Brynicę w km 14+790 w Kup gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
272,2 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe      z drutów stalowych i aluminiowych, segmentowych typu AFLs-10 300 mm2 o średnicy 21,7 mm
3.
Przewody odgromowe
Jeden przewód goły wielodrutowy       z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 70 mm2 o średnicy   12,75 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 22
 
- słup nr 23
 
 
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src P
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src M2
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 22 (brzeg lewy)
- słup nr 23 (brzeg prawy)
 
~ 215 m
~ 50 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 22
- słup nr 23
 
154,06 m npm
152,23 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 22
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 23
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
176,36 m npm
172,66 m npm
169,16 m npm
 
174,83 m npm
169,83 m npm
167,23 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
160,56 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
10 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
7,7 m

 
5.      Rozbiórkę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 26 – 27) przechodzącej przez rzekę Prądzielnicę w km 1+120 w Kup gm. Dobrzeń Wielki oraz Kaniów gm. Popielów, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
277,7 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-6 120 mm2 o średnicy 15,65 mm
3.
Przewody odgromowe
Pojedynczy przewód goły wielodrutowy z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 70 mm2 o średnicy 12,75 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 26
- słup nr 27
 
 
Słup kratowy serii S12 ON150
Słup kratowy serii S12 P+2,5
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 26 (brzeg lewy)
- słup nr 27 (brzeg prawy)
 
~ 30 m
~ 245 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 26
- słup nr 27
 
152,75 m npm
154,08 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 26
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 27
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
173,35 m npm
167,55 m npm
165,15 m npm
 
178,88 m npm
174,38 m npm
171,18 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
159,55 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
9,6 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
7 m

  
6.      Wykonanie w jej miejsce napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kVrelacji GPZ Dobrzeń – GPZ Borki – GPZ Pokój (przęsło pomiędzy słupami nr 26 – 27) przechodzącej przez rzekę Prądzielnicę w km 1+120 w Kup gm. Dobrzeń Wielki oraz Kaniów gm. Popielów, o poniższych parametrach:
 

L.p.
Parametr
Charakterystyka
1.
Rozpiętość przęsła
291 m
2.
Przewody fazowe
Trzy przewody gołe, wielodrutowe      z drutów stalowych i aluminiowych, segmentowych typu AFLs-10 300 mm2 o średnicy 21,7 mm
3.
Przewody odgromowe
Jeden przewód goły wielodrutowy       z drutów stalowych i aluminiowych typu AFL-1,7 70 mm2 o średnicy   12,75 mm
4.
Konstrukcje wsporcze (seria i typ słupów):
- słup nr 26
 
- słup nr 27
 
 
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src M4NL
Słup rurowy, stalowy, pełnościenny serii Src PNL
5.
Odległość słupów od rzeki:
- słup nr 26 (brzeg lewy)
- słup nr 27 (brzeg prawy)
 
~ 30 m
~ 255 m
6.
Rzędne posadowienia słupów:
- słup nr 26
- słup nr 27
 
152,75 m npm
154,00 m npm
7.
Rzędne zawieszenia przewodów:
·      na słupie nr 26
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
·      na słupie nr 27
- odgromowych
- fazowych górnych
- fazowych dolnych
 
 
 
195,35 m npm
190,35 m npm
187,75 m npm
 
196,30 m npm
192,60 m npm
189,10 m npm
8.
Rzędna maksymalnego zwisu przewodów
 
179,82 m npm
9.
Wzniesienie przewodów w miejscu skrzyżowania z rzeką
 
31,2 m
10.
Najmniejsza odległość dolnych przewodów od wody Q1%
 
28,2 m

 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML