Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10

 

Opole, dnia 25 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 100 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 23-12-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu ścieków oraz na odprowadzanie do cieku Żydówka w km 13+918, wód opadowych z odwodnienia drogi wewnętrznej, o długości 107,60 m,   zlokalizowanej na działkach nr 1942/14, 1943/14, 1944/13, 1946/13 (ulica bez nazwy - boczna do ul. Opolskiej) w Dobrzeniu Małym.
Lokalizacja wylotu ścieków: działka nr 1066/26 am 1 obręb Dobrzeń Mały - właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML