Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10

 

Opole, dnia 24 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 98 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
o wszczęciu, w dniu 23-12-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzeń do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi – studni chłonnych oraz na wprowadzanie do ziemi, wód z odwodnienia drogi wewnętrznej, o długości 83,0 m,   zlokalizowanej na działkach nr 959/143, 961/143, 1090/143, 1092/143, 1167/134 (ulica bez nazwy - boczna  ul. Opolskiej) w Dobrzeniu Małym.
Lokalizacja studni chłonnych: działki km 3 obręb Dobrzeń Mały o numerach: 961/142, 1092/143.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML