Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-99/10

 

Opole, dnia 24 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 99 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 23-12-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzeń do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi: studni chłonnych, zbiornika retencyjno – rozsączającego oraz na wprowadzanie do ziemi, wód z odwodnienia drogi gminnej – ul. Chopina, o długości 177,5 m,   w Dobrzeniu Małym.
Lokalizacja urządzeń wodnych - działki nr 131, 1027/134 km 3 obręb Dobrzeń Mały - własność: Gmina Dobrzeń Wielki.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML