Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-94/10

 

Opole, dnia 19 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 94 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
o wszczęciu w dniu 13-12-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Przedsiębiorstwa GospodarkiKomunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 54,   w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie ścieków bytowych z komunalnej oczyszczalni ścieków w DYLAKACH do rzeki Libawy w km 1+312, w ilości: Q śr d = 60,0 m3/d, Q max d = 75,0 m3/d, RLM= 140. Wnioskowany termin pozwolenia 31-12-2012 r.
Lokalizacja wylotu ścieków:
-   działka nr 49/9 km 8 obręb Dylaki – własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML