Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10

 

Opole, dnia 3 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 84 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
o wszczęciu w dniu 26-11-2010 r., postępowania na wniosek Sebastiana Adamskiego z DMK Inżynieria Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu ścieków oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 405 z odcinka Niemodlin – Wydrowice od km 1+056,57 do km 1+327,35, do cieku Kanał Wydrowicki w km 0+285.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML