Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10

 

Opole, dnia 3 stycznia  2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 86 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 29-11-2010 r., postępowania na wniosek Cementowni „ODRA” SA 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1, zlokalizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Cementowni „ODRA” w Turawie, w ilości: Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd= 73,5 m3/d.
Lokalizacja studni – działka nr 1/12 am 6 obręb Turawa- właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w Opolu.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML