Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10

 

Opole, dnia 03.01.2011 roku
OŚ.ZW 6223-101/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 14.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Janusza Preuhs Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego Krogulna z siedzibą w Krogulnej ul. Stawowa 3 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Brynicy dla potrzeb istniejącego kompleksu 7 stawów rybnych karpiowych o łącznej powierzchni zalewu Fzal.= 47,60 ha zlokalizowanego na działkach nr 106/1 i 121/1 a.m. 10 obręb Turawa gm. Turawa stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGLLP Nadleśnictwa Turawa.
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód:
  1. rzeki Brynicy:
a.        w km 39+384 za pomocą istniejącej zastawki betonowej (jazu - budowla nr 2), prostokątnej, z zamknięciami szandorowymi typu „B-2” o świetle b = 2,50 m i wysokości piętrzenia hmax=1,10 m do rzędnej 174,40 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku celem skierowania wodny do doprowadzalnika „A” i dalej na stawy rybne,
b.        w km 37+040 za pomocą gurtu (budowla nr 1) z grodzic stalowych zwieńczonych oczepem w formie kleszczy z krawędziaków drewnianych o świetle b = 1,20 m z zamknięciami szandorowymi podpiętrzającymi wodę do rzędnej 171,10 m npm w latach suchych w okresie od 01.06. do 30.09, w celu zmniejszenia strat z tytułu przesiąków przez groble stawowe i zwiększenie napełnienia wodą rzeki w zasięgu cofki wytworzonej tymże gurtem,
2.    doprowadzalnika „A”:
a.        w km 0+220 za pomocą zastawki betonowej typ B-2 (budowla nr 5) o świetle b = 1,0 m do rzędnej 174,30 m npm, w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku celem skierowania jej do stawu Nr 26,
b.        w km 0+392 za pomocą przepustu z piętrzeniem typ PP-3 (budowla nr 8), średnicy f 1,0 m i długości L = 8,0 m, do rzędnej 174,20 m npm, w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku celem skierowania ich do stawu Nr 25,
c.         w km 0+596 za pomocą mnicha typ MNm-7 (budowla nr 9) o średnicy leżaka f 1,0 m i długości L = 12 m oraz świetle stojaka b = 0,50 m, do rzędnej 174,10 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku celem skierowania ich do stawów Nr 22, 23 i 24,
d.        w km 0+596 za pomocą mnicha typ Mn-Żb 30/100 (budowla nr 16) o średnicy leżaka f 0,30 m i długości leżaka L = 6 m (usytuowanego na wlocie do rurociągu f 0,35 m w km 0+830), do rzędnej 174,10 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku, celem skierowania ich do stawów Nr 21 i Nr 20,
3.    na stawach:
a.        nr 20 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-7” (budowla nr 30) o średnicy leżaka f 1,0 m i długości leżaka L = 13 m do rzędnej 172,70 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
b.        nr 21 za pomocą mnichów żelbetowych typ „MNm-7”: (budowla nr 32) o średnicy leżaka f 1,0 m i długości leżaka L = 13 m (budowla nr 36) o średnicy leżaka f 1,0 m i długości leżaka L = 11 m do rzędnej 173,10 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
c.         nr 22 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-7” (budowla nr 34) o średnicy leżaka f 1,0 m i długości leżaka L = 20 m do rzędnej 173,70 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
d.        nr 23 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 38) o średnicy leżaka f 0,6 m i długości leżaka L = 14 m do rzędnej 174,00 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
e.        nr 24 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 42) o średnicy leżaka f 0,6 m i długości leżaka L = 11 m do rzędnej 173,90 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
f.          nr 25 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 47) o średnicy leżaka f 0,6 m i długości leżaka L = 11 m do rzędnej 174,10 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
g.        nr 26 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 50) o średnicy leżaka f 0,6 m i długości leżaka L = 10 m do rzędnej 174,20 m npm w okresie od 01.01. do 31.10. każdego roku,
4.    na rowie opaskowym „BL-2” (Kanale Spławnym):
a.        w km 1+929 za pomocą przepustu z piętrzeniem PP-3/80 (budowla nr 53) średnicy f 0,8 m i długości L = 11 m, do rzędnej 172,50 m npm w latach suchych w okresie od 01.06. do 30.09. w celu zmniejszenia strat z tytułu przesiąków przez groble stawowe
 
 1. Poborze wód z rzeki Brynicy w km 39+387 za pomocą rowu otwartego – doprowadzalnika „A” o łącznej długości L = 602 m, a następnie do stawów:
-          nr 20 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 29) Mn-Żb o średnicy leżaka f 0,30 m i długości L = 6 m i dalej rurociągiem f 0,35 m o łącznej długości L = 830 m (wylot E-1 w km 0+000, budowla nr 21),
-          nr 21 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 29) Mn-Żb o średnicy leżaka f 0,30 m i długości L = 6 m i dalej rurociągiem f 0,35 m o łącznej długości L = 830 m (wylot E-1 w km 0+470, budowla nr 25),
-          nr 22 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 9) MNm-7 o średnicy leżaka f 1,00 m i długości L = 12 m,
-          nr 23 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 41) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 10 m,
-          nr 24 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 44) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 10 m,
-          nr 25 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 7) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 10 m,
-          nr 26 za pośrednictwem mnicha wlotowego (budowla nr 6) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 8 m,
  
w poniższych terminach i ilościach:
1.      01.01. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 60 dm3/s, Qmaxh= 216 m3/h, Qśrd= 5184 m3/d do zalewu stawów,
2.      01.03. do 31.03. każdego roku w ilości Q = 95 dm3/s, Qmaxh= 342 m3/h, Qśrd= 8208 m3/d do zalewu stawów,
3.      01.04. do 30.04. każdego roku w ilości Q = 90 dm3/s, Qmaxh= 324 m3/h, Qśrd= 7776 m3/d do zalewu stawów,
4.      01.01. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 28 dm3/s, Qmaxh= 101 m3/h, Qśrd= 2419 m3/d na podtrzymanie zalewu,
5.      01.03. do 31.03. każdego roku w ilości Q = 35 dm3/s, Qmaxh= 126 m3/h, Qśrd= 3024 m3/d na podtrzymanie zalewu,
6.      01.04. do 30.04. każdego roku w ilości Q = 43 dm3/s, Qmaxh= 155 m3/h, Qśrd= 3715 m3/d na podtrzymanie zalewu,
7.      01.05. do 31.05. każdego roku w ilości Q = 47 dm3/s, Qmaxh= 170 m3/h, Qśrd= 4061 m3/d na podtrzymanie zalewu,
8.      01.06. do 31.08. każdego roku w ilości Q = 52 dm3/s, Qmaxh= 155 m3/h, Qśrd= 4493 m3/d na podtrzymanie zalewu,
9.      01.09. do 30.09. każdego roku w ilości Q = 46 dm3/s, Qmaxh= 166 m3/h, Qśrd= 3974 m3/d na podtrzymanie zalewu,
10. 01.10. do 31.10. każdego roku w ilości Q = 38 dm3/s, Qmaxh= 137 m3/h, Qśrd= 3283 m3/d na podtrzymanie zalewu.
 
 1. Zrzucie wód z tytułu ich spuszczania ze stawów:
-          nr 20 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 30) MNm-7 o średnicy leżaka f 1,00 m i długości L = 13 m oraz rowu otwartego BL-3 w km 0+018 do rzeki Brynicy w km 37+027,
-          nr 21 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 32) MNm-7 o średnicy leżaka f 1,00 m i długości L = 13 m do stawu nr 20,
-          nr 22 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 34) MNm-7 o średnicy leżaka f 1,00 m i długości L = 20 m do stawu nr 21,
-          nr 23 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 38) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 14 m do rzeki Brynicy w km 38+580,
-          nr24 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 42) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 11 m do rowu otwartego BL-2 (Kanał Spławny), w km 1+950 i dalej do rzeki Małej Panwi,
-          nr 25 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 47) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 11 m do rzeki Brynicy w km 38+815,
-          nr 26 za pośrednictwem mnicha zrzutowego (budowla nr 50) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,6 m i długości L = 10 m do rzeki Brynicy w km 38+950
w poniższych terminach i ilościach:
1.      01.10. do 10.11. każdego roku przez okres 35 dni w ilości Q = 160 dm3/s, Qmaxh= 576 m3/h, Qśrd= 13824 m3/d.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML