Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10

 

Opole, dnia 31 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 103 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-12-2010 r., postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. w Kotorzu Małym, ul. 1-go Maja 5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 5a, 4 z komunalnego ujęcia wód podziemnych Turawa- Marszałki. Lokalizacja studni - nr 1a, 2a – działka nr 43/8 am 1 obręb Turawa własność – Gmina Turawa.

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML