Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10

 

Opole, dnia 29 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 82 /10
 
 Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 16-11-2010 r., postępowania na wniosek Mirosława Wali, działającego z upoważnienia zakładu „ModernHatch” Sztuder&Wocka Sp. z o.o., Magnuszowiczki 25B, 49-156 Gracze, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód tj. na wykonaie studni zakładowej oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb Wylęgarni Kurcząt w Magnuszowicach, w ilości: Qmaxh=5,2 m3/h, Qśrd= 26,0 m3/d 
Lokalizacja studni – działka nr 16/4 am 1 obręb Magnuszowice.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML