Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10

 

Opole, dnia 29 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 88 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 07-12-2010 r., postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1a,  2a i 3  z komunalnego ujęcia wód podziemnych Gracze.
Lokalizacja studni:
- nr 1a, 2a – działka nr 173/8 am 2 obręb Magnuszowice – właściciel: Gmina Niemodlin,
- nr 3 – działka nr 173/9 am 2 obręb Magnuszowice – właściciel: Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML