Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10

 

Opole, dnia 30.12.2010 roku
OŚ.ZW 6224-21/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 27.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Zbigniewa Kaczora pełnomocnika EnergiiPro S.A z/s we Wrocławiu Oddziału w Opolu Rejonu Dystrybucji Opole z/s: 45-111 Opole ul. Prudnicka 6a działającego z upoważnienia udzielonego mu przez pana Arnolda Bolcek Kierownika Rejonu Dystrybucji Opole EnergiaPro SA Oddziału w Opolu, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie napowietrznej linii energetycznej NN 0,4 kV, składającej się z przewodów izolowanych typu AsXSn 4 x 70 mm2 zawieszonych nad rzeką Swornicą w km 0+460 (dz. nr 303 a.m. 1 obręb Krzanowice) na wysokości min. 9,10 m nad poziomem zwierciadła wody brzegowej, na wysokości 8,0 m od poziomu terenu na lewym brzegu (tj. na rzędnej 160,70 m npm) i na wysokości 8,0 m od poziomu terenu na prawym brzegu (tj. na rzędnej 160,70 m npm), na słupach: nr 3612pr/K-10/10-E na lewym brzegu (dz. nr 359 a.m. 1 obręb Krzanowice) i na słupie nr 3613pr/K-10/10-E na prawym brzegu (dz. nr 307 a.m. 1 obręb Krzanowice), usytuowanych w odległości 35 m od siebie i odpowiednio 6,0 m od korony skarpy rzeki na lewym brzegu i 15,0 m od korony skarpy rzeki na prawym brzegu, zlokalizowanej w m. Krzanowice gm. Dobrzeń Wielki.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML