Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10

 

Opole, dnia 20 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 90 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 07-12-2010 r., postępowania na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3,   w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na pobór wód podziemnych, za pomocą studni nr podstawowej 1 i studni awaryjnej nr 2, z komunalnego ujęcia wody w ROSZKOWICACH gm. Niemodlin, w ilości: Qmaxh=14,8 m3/h, Qśrd= 142,2 m3/d oraz na odprowadzanie istniejącym wylotem, ścieków przemysłowych ze SUW do rowu melioracyjnego R-J-3 w km 1+155.
Urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach:
- studnie nr 1 i 2 – dz. nr 297/3 am 3 obręb Roszkowice, 
- wylot ścieków – dz. nr 15/3 am 4 obręb Roszkowice.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML