Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10

 

Opole, dnia 7 grudnia  2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 87 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 06-12-2010 r., postępowania na wniosek „EMKA” Mateusz i Krzysztof Żur Sp.J., 46-050 Przywory, ul. Spokojna 5, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych: drenażu rozsączającego oraz na wprowadzanie ścieków: oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych zlokalizowanej na działkach nr 704/98,l 535/98 am 1 w Kątach Opolskich, przy ul. Kościelnej, gm. Tarnów Opolski.
Drenaż rozsączający – system Azura zlokalizowano na działce nr 704/98 am 1 obręb Kąty Opolskie. 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML