Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10

 

Opole, dnia 24.11.2010 roku
OŚ.ZW 6223-53/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 06.09.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek państwa Anny i Józefa Urbanek zam. 46-043 Dylaki, ul. Szkolna 4 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Libawy dla potrzeb napędu istniejącego tartaku turbiną wodną, zlokalizowanego na działkach nr 5, 153/6 a.m. 3 obręb Dylaki gm. Ozimek.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
 1. Piętrzeniu wód
  1. rzeki Libawy za pomocą istniejącej śluzy rozdzielczej dwuotworowej o świetle 2 x 1,50 m, zlokalizowanej w km 2+600, do rzędnej 181,83 m npm w okresie całego roku,
  2. Kanału Młynówka za pomocą śluzy burzowej o świetle B = 1,0 m + 0,90 m, zlokalizowanej w km 0+465 do rzędnej 181,76 m npm w okresie całego roku,
  3. Kanału Młynówka za pomocą śluzy roboczej przy budynku tartaku o świetle B = 2,60 m, śluzy upustowej o świetle        B1= 0,75 m, zlokalizowanej w km 0+365 do rzędnej 181,75 m npm w okresie całego roku.
 
 1. Poborze (zwrotnym) wód z rzeki Libawy w km 2+600 za pomocą Kanału Młynówki długości 615 mb w celu wykorzystania jej do napędu turbiny tartaku wodnego zlokalizowanego w km 0+365 Kanału Młynówka w poniższych terminach i ilościach (równych ilości całkowitego przepływu dyspozycyjnego w danym miesiącu):
a.       Q =  177 dm3/s, Qmaxh= 637 m3/h, Qśrd= 15 293 m3/d, w okresie od 01.01. do 31.01. każdego roku
b.      Q =  253 dm3/s, Qmaxh= 911 m3/h, Qśrd= 21 859 m3/d, w okresie od 01.02. do 28.02. każdego roku,
c.      Q =  138 dm3/s, Qmaxh= 497 m3/h, Qśrd= 11 923 m3/d, w okresie od 01.03. do 31.03. każdego roku
d.      Q =  287 dm3/s, Qmaxh= 1 033 m3/h, Qśrd= 24 797 m3/d, w okresie od 01.04. do 30.04. każdego roku
e.      Q =  240 dm3/s, Qmaxh= 864 m3/h, Qśrd= 20 736 m3/d, w okresie od 01.05. do 31.05. każdego roku
f.        Q =  162 dm3/s, Qmaxh= 583 m3/h, Qśrd= 13 997 m3/d, w okresie od 01.06. do 30.06. każdego roku,
g.      Q =  123 dm3/s, Qmaxh= 443 m3/h, Qśrd= 10 627 m3/d, w okresie od 01.07. do 31.07. każdego roku,
h.      Q =  112 dm3/s, Qmaxh= 403 m3/h, Qśrd= 9 677 m3/d, w okresie od 01.08. do 31.08. każdego roku
i.        Q =  97 dm3/s, Qmaxh= 349 m3/h, Qśrd= 8 381 m3/d, w okresie od 01.09. do 30.09. każdego roku
j.        Q =  103 dm3/s, Qmaxh= 371 m3/h, Qśrd= 8 899 m3/d, w okresie od 01.10. do 24.10. każdego roku
k.      Q =  112 dm3/s, Qmaxh= 403 m3/h, Qśrd= 9 677 m3/d, w okresie od 01.11. do 10.11. każdego roku,
l.        Q =  277 dm3/s, Qmaxh= 997 m3/h, Qśrd= 23 933 m3/d, w okresie od 25.10. do 31.10. każdego roku
m.    Q = 137 dm3/s, Qmaxh= 493 m3/h, Qśrd= 11 837 m3/d, w okresie od 11.11. do 30.11. każdego roku
n.      Q =  129 dm3/s, Qmaxh= 464 m3/h, Qśrd= 11 146 m3/d, w okresie od 01.12. do 31.12. każdego roku
 
 1. Zrzucie wód do rzeki Libawy w km 1+250 za pomocą urządzeń upustowych zlokalizowanych w km 0+365 i Kanału Młynówkadługości 365 m w ilości nie przekraczającej Q = 500 dm3/s, Qmaxh = 1 800 m3h, Qśrd = 14 400 m3/d, w okresie całego roku.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML