Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10

 

Opole, dnia 18.11.2010 roku
OŚ.ZW 6224-12/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 21.10.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Mirosława Brzezińskiego
z I.W.K. Proj. działającego z upoważnienia Burmistrza Niemodlina w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem Kanału Wydrowickiego w km 0+250 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej PE 90/5,4 mm, w osłonie bentonitowej długości L = 24 m (w rzucie), na głębokości min. 1,5 m pod dnem cieku
(tj. rzędna górnej krawędzi rury przewodowej 159,06 m npm, rzędna dna cieku 160,56 m npm).
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML